Privacy

Privacy

Laatst bewerkt op 30-11-2018

Privacyverklaring WoningPlus Makelaardij
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe WoningPlus Makelaardij omgaat met uw gegevens.

Welke gegevens worden door WoningPlus Makelaardij vastgelegd?

U verkoopt uw woning
Wanneer u WoningPlus Makelaardij inschakelt bij de verkoop van uw woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en een e-mailadres, de reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde foto’s en video’s van de woning de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum overige informatie die u aan uw VBO-makelaar verstrekt.

Verwerkingsverantwoordelijke
Voor al deze verwerkingen is WoningPlus Makelaardij de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
WoningPlus Makelaardij
Kvk 30240983
Oostromsdijkje 2
3985 LC  Werkhoven
info@woningplus.nl
Tel. 06-14 64 59 99 U bent op zoek naar een andere woning
Wanneer u WoningPlus Makelaardij inschakelt bij de aankoop van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen gegevens over uw huidige woning zoals de koopprijs de reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

Wanneer u een woning heeft gekocht: de transactiegegevens zoals de koopprijs en de transactiedatum overige informatie die u aan uw VBO-makelaar verstrekt.

U koopt een woning van iemand die gebruik maakt van WoningPlus Makelaardij:
Wanneer u een woning heeft gekocht en de verkoper heeft zich laten bijstaan door een VBO-makelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres gegevens over de woning die u heeft gekocht zoals het adres, kenmerken van de woning, de koopprijs en de transactiedatum de reden van koop uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling gegevens over uw oude woning zoals de koopprijs overige informatie die u aan WoningPlus Makelaardij verstrekt.

Waar gebruiken VBO-makelaars deze gegevens voor?
U verkoopt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning

WoningPlus Makelaardij gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

Om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)

Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw VBO-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw
makelaarskantoor. U koopt een woning van iemand die gebruik maakt van WoningPlus Makelaardij
De VBO-makelaar van de verkoper gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Beveiliging en bewaartermijn
WoningPlus Makelaardij en VBO zullen ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. Inzage, correctie en verwijdering
Aangezien VBO geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan uw makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Uw makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.